COVID-19

Vi har vidtagit följande åtgärder för att erbjuda en så trygg miljö som möjligt för både gäster och personal.

  • All beställning och betalning sker vid bordet.
  • Ny entré med separat in och utgång.
  • Vi placerar glest.
  • Ingen barservering.
  • Vi har satt upp plexiglas mellan borden. Om det inte finns plexi placerar vi på vartannat bord.
  • Personalen har fått strikta regler att vara hemma vid minsta symtom och vi ber även våra gästerna att göra detsamma.

Vi gör allt vi kan för att undvika trängsel i samtliga utrymmen ombord och hoppas på överseende med allt som det innebär.

Välkomna!

 

Stäng